PTR 5LB 1925

    Zdjęcie wykonano około 1926 roku. Prezentowany odbiornik jest konstrukcją z pierwszej polskiej firmy radiotechnicznej - PTR. Model 4 LB

Zdjęcie wykonano w 1926 roku. Odbiornik produkcji firmy PTR -  model 5LB - prezentowany jest przez aktorkę scen warszawskich Marię Gorczyńską. 

Ignacy Mościcki 1926

Przekazanie odbiornika radiowego - 8 lampowej superheterodyny wykonanej specjalnie dla Prezydenta Ignacego Mościckiego. Aparat został zbudowany przez inż.  Mieczysława Kiełpińskiego- kierownika amplifikatorni rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. Zdjęcie wykonano w grudniu 1926 roku.

Rejestracja milionowego radioabonenta w Polsce. Został nim Czesław Nowak ze Stanisławowa. Zdjęcie wykonano na przełomie 1938/39 roku.

Pierwszym abonentem został dr Ludomir Wyszatycki zarejestrowany przez Urząd Pocztowy nr 1 w Warszawie 12 grudnia 1924 roku.

Rok

   Liczba abonentów

           Rok   Liczba abonentów
 do dnia   31.12    1924                 170  do dnia      31.12     1932                296 255

                31.12    1925

             5 200                    31.12     1933                311 287

                31.12    1926

           42 592                    31.12     1934                374 047
                31.12    1927          117 236                    31.12     1935                491 823

                31.12    1928

         189 481                    31.12     1936                677 404

                31.12    1929

         202 586                    31.12     1937                861 116
                31.12    1930          245 900                    31.12     1938             1 016 422
                31.12    1931          310 214                do sierpnia 1939             1 100 000

 

   Foto: połowa lat 20-tych - Polska. W latach 20-tych zdecydowaną większość zarejestrowanych aparatów radiowych stanowiły odbiorniki detektorowe. Poniżej foto: lata 20-te, Polska.

Aparaty lampowe były drogie, nierzadko przekraczając cenę 1000 zł.

sluchaczki Polskiego Radia                             sluchacze Polskiego Radia

Detefon                        oplata abonamentowa radiowa

 

 Foto: pierwsza połowa lat 30-tych - Polska. Przy odbiorniku "kryształkowym" Detefon. Obok wzory formularzy radiowych opłat abonamentowych, pierwszy dotyczy opłaty za odbiornik "kryształkowy" Detefon wraz z policzoną ratą miesięczną ( 1 zł+2,85 zł, odbiornik zamówiono w urzędzie pocztowym), drugi (3 zł) to opłata abonamentowa za radio lampowe.

 

W Polsce entuzjaści radia, wzorem pionierskich lat radiofonii w innych krajach Europy, zakładali Radio Kluby. Poza możliwością spotkań i  szansą posłuchania radia, wówczas bardzo drogiej nowinki technicznej, kluby propagowały i popularyzowały wiedzę radiotechniczną.

Powyżej legitymacja warszawskiego Radio-Klubu z 1925 roku zorganizowanego przy Związku Pracowników Poczty Telegrafów i Telefonów RP.

 

 

 

W 1939 roku  aparaty konstrukcji lampowej stanowiły już 62% wszystkich zarejestrowanych odbiorników radiowych w Polsce. Poniżej weterani powstania styczniowego 1863 przy odbiorniku radiowym. Zdjęcie wykonano w połowie lat 30-tych XX wieku - Polska

      Zgłoszenie do otrzymania upoważnienia na zakup odbiornika radiowego - formularz z początku lat 30-tych XX   w.. Przed zakupem potencjalny nabywca odbiornika musiał wystąpić do właściwego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego o stosowne zezwolenie na prawo nabycia i użytkowania radia.

 

 Foto.: druga połowa lat 30-tych. XX wieku - Polska. Przy odbiorniku Państwowych Zakładów Tele i Radiotechnicznych (PZT) z Warszawy

Radiofoniczna karta rejestracyjna. Wzór z lat 20-tych.

  Foto: połowa lat 30-tych XX wieku - Polska. Instytucja Polskiego Radia za pomocą odbiornika kryształkowego - "Detefon" w latach 30-tych udanie popularyzowała radio w  społeczeństwie polskim

foto:www  historia radia

Ankieta PR dla osób rezygnujących z abonamentu radiowego ( ok.1932 r)

Foto: II połowa lat 30-tych XX wieku - Polska. Przy odbiorniku wileńskiej firmy Elektrit, model Victoria. Superheterodyna w luksusowej obudowie stanowiła uzupełnienie najlepszych salonów. Cena radia 540 zł.

detefon z anteną świetlną

  Foto: lata 30-te XX wieku - Polska. Na zdjęciu słuchaczka przy odbiorniku detektorowym " Detefon" z tzw. anteną "świetlną" podłączoną do gniazdka sieci elektrycznej.

 

 

 

Foto: II połowa lat 30-tych XX wieku - Polska. Przy odbiorniku Państwowych Zakładów Tele i Radiotechnicznych Kazimierz Przerwa Tetmajer. W połowie lat 30-tych państwowe zakłady specjalnie zaprojektowały tani odbiornik na potrzeby powszechnej akcji radiofonizacji szkół i placówek oświatowych. Nazwa modelu - PZT 126"szkolny".

Fot: 2-ga połowa lat 30-tych XX wieku - Polska

Radiofoniczna karta rejestracyjna. Wzór z II połowy lat 30-tych

Fot: 2-ga połowa lat 30-tych XX wieku - Polska. Przy odbiorniku wileńskiej firmy Elektrit. (model Czempion)

  Pokwitowanie miesięcznej opłaty abonamentowej za radio. Pobierane były do ostatnich dni działania urzędów pocztowych   II Rzeczpospolitej

   Od początku istnienia Polskiego Radia S.A. (1926 rok) do wybuchu wojny opłata za abonament nie zmieniła się. Za radio lampowe wynosiła 3 zł miesięcznie, za "kryształkowe" 1 zł miesięcznie (Foto: 2-ga połowa lat 30-tych XX wieku - Polska, słuchacz przy odbiorniku warszawskiej firmy Natawis).

sluchacze przy odbiorniku firmy Elektrit

Fot: 2-ga połowa lat 30-tych XX wieku - Polska, słuchacze przy odbiornikach: z lewej Krajowego Towarzystwa Telefunken z Warszawy, po prawej Polskich Zakładów Philips z Warszawy.

Radio w szkole 1939 rok

Przy odbiorniku wileńskiej firmy Elektrit (model Rival)

Akcja radiofonizacji placówek oświatowych. Przekazanie szkole odbiornika radiowego (firmy Elektrit, model Allegro) foto 1938/1939 r

Sluchacz przy odbiorniku Elektrit 1939 rok

 16 maj  - 1939 rok. Przy odbiorniku wileńskiej firmy Elektrit (model Kadet). Pod gałkami są jeszcze niezdjęte papierowe zawieszki informacyjne zakładane przez producenta odbiorników. Obywatele Polski mają przed sobą 4 miesiące legalnej eksploatacji własnych odbiorników radiowych.

Powrót do muzeum